Jogi nyilatkozat 

A www.vt-arriva.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a VT-ARRIVA Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.).

A honlap tartalmait (az archív tartalmakat is beleértve), azok minden, szerzői vagy más joggal védhető elemeit (egyenként és összességében „Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és a VT-ARRIVA Kft. tulajdonai.

A honlapot kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítjuk és a VT-ARRIVA Kft. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A felhasználó beleegyezik, hogy a honlap bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a honlapon, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

A VT-ARRIVA Kft. a felhasználóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető a honlap szolgáltatáson.
A felhasználó (és/vagy általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, terjeszteni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

Adatvédelmi nyilatkozat

A VT-Arriva Kft. álláshirdetéseire, adatbázisába jelentkezve a felhasználó az önkéntesen beküldött önéletrajzával, pályázatával automatikusan elfogadja ezen adatvédelmi nyilatkozatot, valamint hozzájárul, hogy személyes adatait (a továbbiakban „Személyes Adatok”) a VT-ARRIVA Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-006293 ) feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát és törlését), annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat harmadik személyek részére hozzáférhetővé tegye, akik a Személyes Adatokat munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban „Adatfelhasználók”).

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogában áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok módosítását, kiegészítését, frissítését kérni a felvetel@vt-arriva.hu e-mail címen, vagy törlését kérni a torles@vt-arriva.hu e-mail címre küldött e-mailben a VT-ARRIVA Kft-től.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a VT-ARRIVA Kft. okkal feltételezi, avagy az Adatbázisban általa elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a VT-ARRIVA Kft-nek jogában áll az általam elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból eltávolítani.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a VT-ARRIVA Kft. a Személyes Adatokat az Adatbázisába illeszti, nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.

A felhasználó hozzájárul, hogy a VT-ARRIVA Kft. rendszeres elektronikus hírlevelet küldjön számára, melyben tájékoztatja az aktuális állásajánlatokról és egyéb lehetőségekről. Amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, úgy a hirlevel@vt-arriva.hu e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A VT-ARRIVA Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A VT-ARRIVA Kft. – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett – adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói és részletei a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján tekinthetők meg.
A rögzített adatokat a VT-ARRIVA Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

 
Egyéb adatvédelmi információk
 
A honlapon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a VT-ARRIVA Kft-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak a VT-ARRIVA Kft-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért a VT-ARRIVA Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.
A honlap szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

 
Egyéb rendelkezések

A VT-ARRIVA Kft. minden elvárható és ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán tájékoztatásként közölt minden információ, adat és meghatározás teljes körű és pontos legyen a feltöltés időpontjában. Nem vállal azonban szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információk teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, illetve a feltöltött adatok aktualitására. Fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

A VT-ARRIVA Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a VT-ARRIVA Kft. kifejezetten kizárja.